Pelz Putting Tutor

Köp Pelz Putting Tutor av Fredrik WetterstrandFörmodligen det mest använda träningshjälpmedlet på touren. Pelz Putting Tutor lär dig att få puttarna att starta i exakt den riktning du vill. Tydlig feedback är en nyckel till inlärning och träning. Med hjälp av detta träningshjälpmedel får du feedback som är ytterst svår att få annars.

För att maximera effekten av träning krävs också att svårighetsgraden ska vara lagom utmanande. Inte för lätt. Inte för svårt. Det ska vara på gränsen till vad man klarar av. Då upptäcker man som mest. Detta kriterium uppfylls av Pelz Puttning Tutor, då svårighetsgraden är justerbar. Därmed är det inte bara tourspelare som har glädje av den.

Pelz Putting Tutor är dessutom ett av få sätt att träna greenläsning på ett effektivt sätt och med korrekt feedback. Greenläsning är kanske den viktigaste aspekten i puttning, men svår att träna på. Nu har du den möjligheten. Med stor sannolikhet öppnar sig en ny värld på greenerna för dig.

Du köper din egen Pelz Putting Tutor genom att skicka ett mail till fredrik.wetterstrand@golfutveckling.nu

Priset är 695kr + frakt 36 kr. Betalning sker via faktura som betalas inom 10 dagar.

Läs min Komplexövning med Putting Tutor