Komplexövning med Tutor

tutorFör att bli bättre krävs feedback. Med hjälp av Pelz Putting Tutor får du feedback som är svår att få annars. Här är en så kallad komplexövning som ger feedback på både sikte, bollstart och greenläsning. Dessutom kommer du att upptäcka saker som hjälper dig att utveckla din optimala pre shot routine.

Har du ingen Tutor? Läs mer om Putting Tutor / köp en här!Greenläsning1. Börja med att läsa putten precis som du brukar göra på banan. Ta ett tydligt beslut för hur mycket du vill hålla upp putten.Tutor sikta2. Sikta in puttern så att det känns som att bollen kommer att gå i.Tutor Håll kvar3. Håll kvar klubban. Ta bort bollen och lägg Tutorn vinkelrätt mot bladet. Nu visar Tutorn exakt vart du siktat in bladet.Feedback på sikte4. Håll ett snöre längs strecket på Tutorn, så ser du exakt hur du siktat in puttern. I det här läget är det intressant att notera om du siktat dit du bestämt. Men oavsett om du riktat in puttern som du bestämt när du läste putten eller inte – justera INTE Tutorn. Du vet ju inte förrän du slagit putten om den är korrekt inriktad.Uppställning5. Ställ upp dig vinkelrätt mot Tutorn, dvs precis som du siktat in dig tidigare.Putta6. Slå putten. Om du startar bollen i fel riktning, dvs slår ner någon av kulorna på Tutorn – putta igen. Om du ofta slår ner kulorna – byt till en enklare svårighetsgrad på kulornas placering till en början. När du startar bollen rakt och putten rullar så långt som du tänkt, då får du tydlig feedback på hur du läst din putt.Bollstart med portVäxla mellan puttar i höger- resp vänsterlutning. Om du enbart vill ha feedback på ditt sikte är det lämpligt att välja raka puttar.

Det finns många frågor som kan besvaras med en sådan övning. Till att börja med är det intressant att notera ifall du har något generellt fel i ditt sikte. Siktar du oftare fel åt ett visst håll jämfört med hur du hade bestämt att du skulle sikta (dvs höger eller vänster)? Eller skiljer det beroende på åt vilket håll det lutar (dvs över eller under)?

Upptäcker du något mönster i din bollstart? Slår du oftast ner höger eller vänster kula? Eller skiljer det beroende på åt vilket håll det lutar (höga eller låga kulan)?

Tutorn ligger i den riktning som du upplevde var bäst för att putten skulle gå i hål, inte nödvändigtvis så som du ville sikta. Om Tutorns riktning skiljer sig från din tänkta puttlinje är det väldigt intressant att fundera över om det är till det bättre eller till det sämre. Det är vanligt att man håller upp puttar mer om man går på känsla än vad man tänkt när man läst putten, vilket ofta ger ett bättre resultat. Om detta stämmer för dig är det troligt att du INTE ska använda ”linjära” siktmetoder som att linjera bollen eller använda delmål. Det kan också vara en bra idé att ställa dig vid bollen och ”känna” på putten innan du markerar den och börjar läsa den, för att få en känsla för putten innan du blandar in medvetandet i greenläsningen.

Om du däremot verkar ha mer rätt när du läst putten än när du siktat in dig på känsla – då kan det vara en bra hjälp att linjera bollen eller använda delmål för att sikta in puttern dit du vill.

Helt klart är att du med denna övning kan få väldigt mycket feedback som är svår att få utan Tutor. Det är en mentalt jobbig övning, men det är också vad som krävs för att skapa inlärning och utveckling. Du kan läsa mer om varför här.

Om du vet att du är en spelare som konsekvent siktar lite fel, men är väldigt bra på att kompensera detta i ditt stroke och dessutom vill fortsätta putta på det sättet. Då är Tutor inte ett lämpligt träningshjälpmedel. Då kan du göra samma övning, men byta ut Tutorn mot antingen en port, t ex PuttingGate, eller markeringsknappar som referenser på din lästa linje.

Har du ingen Tutor? Läs mer om Putting Tutor / köp en här!