Golf in Sync

Golf In SyncEn bra teknik är minst lika viktig i puttning och närspel som i långa slag. Golf in Sync är ett perfekt träningshjälpmedel för att både förstå tekniken bättre och att för att öva den. I närspel och puttning är det oerhört viktigt att kroppens rotation och armarnas/händernas rörelse är synkroniserade – att de jobbar tillsammans. Om armarna gör för mycket av jobbet funkar det inte så bra. Om kroppen gör för mycket av jobbet funkar det inte heller. Golf in Sync hjälper dig att få ihop exakt det.

Johan Edfors och Joel Sjöholm använder Golf in Sync för att träna delar av sin närspelsteknik. Troligen kan det hjälpa dig ännu mer. Golf in Sync har många fördelar. Till att börja med fungerar den för alla typer av närspelsslag inklusive puttning. Dessutom är den perfekt för att träna in ett perfekt svingplan i baksvingen.

Ur ett inlärningsperspektiv finns det bra träningshjälpmedel och dåliga. De dåliga tvingar fram rätt teknik genom att styra spelaren. De bra låter spelaren styra rörelsen och tydliggör när man gör rätt och fel. De skapar feedback och riktar spelarens uppmärksamhet på viktiga aspekter av tekniken. Just detta är en av de största fördelarna med Golf in Sync.

Här är en video där man tydligt kan se hur fint händer, armar och kroppsrotation jobbar tillsammans. Lägg märke till att händerna befinner sig framför bröstkorgen under hela rörelsen samtidigt som handlederna vinklas. Just denna synkronisering har inget annat träningshjälpmedel löst tidigare, men är den kanske viktigaste nyckeln till ett närspel i världsklass.

Du kan köpa Golf in Sync direkt från tillverkaren. Köp här!