Golf in Sync

En bra teknik är minst lika viktig i puttning och närspel som i långa slag. Golf in Sync är ett perfekt träningshjälpmedel för att både förstå tekniken bättre och att för att öva den. I närspel och puttning är det oerhört viktigt att kroppens rotation och armarnas/händernas rörelse är synkroniserade …